Hội viên danh dự của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh ACCA

Là Giáo sư đầu ngành về kế toán, kiểm toán cộng với hơn 10 năm đảm nhiệm chức vụ quan trọng tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước, GS. Vương Đình Huệ đã có nhiều cống hiến trong việc đặt nền móng cho các hoạt động hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng, phát triển nghề kế toán, kiểm toán trong nước và quốc tế. Từ 2011, với cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính, sự đóng góp của Giáo sư sẽ càng sâu rộng và hiệu quả hơn đối với sự phát triển của ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

Hội viên danh dự của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh ACCA

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, Giáo sư Tiến sĩ Vương Đình Huệ đã được Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) trao tặng danh hiệu hội viên danh dự hôm 9/10.

Là người Việt Nam đầu tiên và là người thứ 6 trên thế giới được Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc trao tặng danh hiệu Hội viên danh dự ACCA. Đây là danh hiệu danh giá ghi nhận những đóng góp to lớn của GS., TS. Vương Đình Huệ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Việc trao tặng Danh hiệu Hội viên danh dự ACCA không chỉ là sự ghi nhận của ACCA về những đóng góp của Giáo sư đối với quá trình phát triển ngành kế toán, kiểm toán ở Việt Nam nói riêng mà còn có ý nghĩa nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của kế toán, kiểm toán trong nền kinh tế, khẳng định được vai trò và giá trị của kế toán, kiểm toán Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dean Westcott, Chủ tịch ACCA cho rằng, Giáo sư Vương Đình Huệ là người đã và đang tích cực hỗ trợ việc dạy và học kế toán, kiểm toán ở Việt Nam, Giáo sư đã có những cống hiến to lớn trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán Việt Nam phù hợp với xu hướng “quốc tế hóa”.

Là Giáo sư đầu ngành về kế toán, kiểm toán cộng với hơn 10 năm đảm nhiệm chức vụ quan trọng tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước, GS. Vương Đình Huệ đã có nhiều cống hiến trong việc đặt nền móng cho các hoạt động hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng, phát triển nghề kế toán, kiểm toán trong nước và quốc tế. Từ 2011, với cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính, sự đóng góp của Giáo sư sẽ càng sâu rộng và hiệu quả hơn đối với sự phát triển của ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

GS. Vương Đình Huệ sinh năm 1957 tại Nghi Lộc, Nghệ An, đã từng là Phó Giám đốc Học viện Tài chính (Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội trước đây), GS. đã trải qua 5 năm làm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước và 5 năm làm Tổng Kiểm toán Nhà nước, trước khi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính.