Suy nghĩ tích cực

Người khác nghĩ gì về bạn không quan trọng, quan trọng là bạn suy nghĩ về mình như thế nào. Phải mất một thời gian để bạn xây dựng sự tự tin cho mình ngay cả khi chẳng còn ai tin vào điều đó, Shohit Singhai viết.

Suy nghĩ tích cực

Trái với suy nghĩ tích cực là suy nghĩ tiêu cực, đây được cho là nguyên nhân của sự tự ti không đáng có của bạn, Betsy Myers, Giám đốc sáng lập của Trung tâm cho phụ nữ và doanh nghiệp Đại Học Bentley giải thích.