Tính nhất quán

Cho dù bạn đang tham gia khóa học thể dục, đến trường luyện thi LSATs hay theo đuổi một dự án quan trọng, thì tính nhất quán là yếu tố để duy trì bất ký hình thức nào của sự thành công. Khaleel Syed viết.

Tính nhất quán

Khi đạt đến đỉnh cao, con người thường ngừng làm các công việc khó khăn, ông nói, nhưng để duy trì được vị trí cao ấy, họ càng phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nó. Có như thế vị trí đó của bạn mới có giá trị.